Kunne ikke lese RSS Kunne ikke lese RSS

Ny medarbeider:

Vi har gleden av å melde om at advokat Henrik Renner Fredriksen og Eivind Bryne er trådt inn som ny partner og kollega i advokatfirmaet.


Franchiseguiden er en bok på 250 sider med faglig og praktisk veiledning til å bygge og drive en franchisekjede.

Du kan også bestille boken ved å sende en e-post til: post@storlokken.no.

Pris kr 439,-

Advokatfirmaet SGB Storløkken AS

Parkveien 53 B
Postboks 2004 Vika, 0125 Oslo

Telefon: (+47) 22 54 20 90
Telefaks: (+47) 22 54 20 91

E-post: post@storlokken.no

http://www.eurofranchiselawyers.com/