Workshop: Your Franchise Manual - Front Line Support og Major Headache

6. mai, 24. sept. og 18. nov. -15, kl. 9-12 i Parkveien 53 B. For mer informasjon, se:

http://www.franchisearkitekt.no/s24/Kurs-og-seminar/Your-Franchise-Manual-Front-Line-Support-or-Major-Headache

http://www.franchisearkitekt.no/

Vi søker 1-2 ADVOKATER

med erfaring

Vi har kontor sentralt i Oslo og driver virksomhet med hovedvekt på forretningsjus, hvor vi bistår små og store bedrifter - særlig spisset mot rettsområdene distribusjons- og mellommannsrettslige spørsmål, selskapsrett, arbeidsrett, kontraktsrett og fast eiendoms rettsforhold samt M & A og prosedyre. Vi søker 1 til 2 advokater med relevant erfaring. Personlige egenskaper og egnethet for advokatrollen er viktig for god kommunikasjon med klienter, og vektlegges ved siden av et godt judisium. Gode fremtidsmuligheter for rette person i vår partnermodell. Nærmere opplysninger om oss kan fås ved henvendelse til advokat Endre Storløkken, tlf.: 22 54 20 90. Søknadspapirer kan sendes pr. e-post eller pr. post.

Advokatfirmaet SGB Storløkken AS

Parkveien 53 B
Postboks 2913 Solli, 0230 Oslo

Telefon: (+47) 22 54 20 90
Telefaks: (+47) 22 54 20 91

E-post: post@storlokken.no

http://www.eurofranchiselawyers.com/