Ny medarbeider

Vi har gleden av å melde om at advokat Kristian Hersløv er trådt inn som ny partner og kollega i advokatfirmaet.

Workshop: Your Franchise Manual - Front Line Support og Major Headache

6. mai, 24. sept. og 18. nov. -15, kl. 9-12 i Parkveien 53 B. For mer informasjon, se:

http://www.franchisearkitekt.no/s24/Kurs-og-seminar/Your-Franchise-Manual-Front-Line-Support-or-Major-Headache

http://www.franchisearkitekt.no/


Advokatfirmaet SGB Storløkken AS

Parkveien 53 B
Postboks 2913 Solli, 0230 Oslo

Telefon: (+47) 22 54 20 90
Telefaks: (+47) 22 54 20 91

E-post: post@storlokken.no

http://www.eurofranchiselawyers.com/