http://www.franchisearkitekt.no/
http://www.eurofranchiselawyers.com/

Vi søker 1-2 ADVOKATER

med erfaring

Vi har kontor sentralt i Oslo og driver spisset advokatvirksomhet med hovedvekt på forretningsjus, hvor vi bistår små og store bedrifter i næringslivet - særlig innen­for rettsområdene distribusjons- og mellommannsrettslige spørsmål, selskapsrett, arbeidsrett, kontraktsrett og fast eiendoms rettsforhold, M&A og prosedyre. Vi søker 1 til 2 advokater med relevant erfaring. Personlige egenskaper og egnethet for advokatrollen er viktig for en god kommunikasjon med klienter og vektlegges ved siden av et godt judisium. Gode fremtidsmuligheter for rette person i vår partnermodell. Nærmere opplysninger om oss kan fås via ved henvendelse til advokat Endre Storløkken, tlf.: 22 54 20 90. Søknadspapirer kan sendes pr. e-post eller pr. post. Søknadsfrist er 14.12.2014.

Kontakt

Advokatfirmaet SGB Storløkken AS

Parkveien 53 B
Postboks 2913 Solli, 0230 Oslo, Norway

Telefon: (+47) 22 54 20 90
Telefaks: (+47) 22 54 20 91

E-post: post@storlokken.no